Dijamantno rezanje betona

Radovi se izvode precizno dijamantnim alatom hlađenih vodom kod kojih se maksimalno uklanja prašina, buka i...

Read more

Dijamantno bušenje betona

Radovi se izvode dijamantnim alatom uz veliku preciznost kod kojih se maksimalno uklanja prašina i vibracije.

Read more

Izrada i prodaja dijamantnog alata

Izrada dijamantnih kruna i pila za bušenje i rezanje.

Read more