podaci o usluzi

Dijamantno bušenje betona

Radovi se izvode dijamantnim alatom uz veliku preciznost kod kojih se maksimalno uklanja prašina i vibracije.

Bušenje betona, pločica, kamena, opeke i bloka svih promjera za provođenje instalacija, cijevi, otvora, ventilacije i dr.