podaci o usluzi

Dijamantno rezanje betona

Precizno izvođenje radova dijamantnim alatom hlađenih vodom, kod koji se maksimalno uklanja prašina, buka i vibracije:
  • rezanje otvora svih veličina (otvori za vrata, garažna vrata, liftove, prozore, prenamjene prostora i dr.)
  • rezanje betonskih i drugih ploča, skraćivanje i uklanjanje terasa i
  • rezanje betonskih greda, stupova i stubišta.